ผลการแข่งขันวิ่ง 31 สามัคคี ปีที่ 16 ระดับประเทศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 5 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ในประเภทกองเชียร์


เมื่อวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มินิวอลเลย์บอล วิทยุการบิน รอบภาคเหนือ จังหวัดเพรชบูรณ์

       
        ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน ระดับจังหวัด

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา     

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2 ได้เข้าสู่ระดับภาคต่อไป                                          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 

ได้จัดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับการสนับสนุน 42,754 บาท ขอขอบคุณผู้

ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน


เมนู

ผู้บริหาร


นายนิรุจน์ นาสม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Search Staff