ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์1

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน ท่านสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ในช่องทางอื่น เช่น

facebook หรือ ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 

"โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 โรงเรียนดีเพื่อชุมชน พัฒนาคนท่าปลา"

............................................................

ตรวจสอบผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563 กรอกเลขบัตรประชาชนนักเรียน คลิ๊ก "ค้นหา"


      คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

เมนู

ผู้บริหาร


นายนิรุจน์ นาสม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Search Staff