ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม หน่วยวันสงกรานต์ ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรม "ค่ายยุวชนคนดี รู้หน้าที่ประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม"
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรม การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรม ฟริท-ซี พลัส เด็กไทย สุขภาพดีด้วย วิตามินซีสูง
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรม OPEN HOUSE 2023 ณ เตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ศึกษาดูงานโรงเรียนสีเขียว
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับตำรวจจราจรเนื่องในวันปีใหม่ ปี 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม การประกวด
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
มอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬา 31 ขาสามัคคี
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมการแข่งขันเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ปี 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
วันครูแห่งชาติ 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
วันเด็กแห่งชาติ 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมแสดง TO BE NUMBER ONE งานวันเด็ก ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมการแสดงกายบริหารหน้าเสาธง และ TO BE NUMBER ONE งานวันเด็ก ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
กิจกรรมการแสดงกายบริหารหน้าเสาธง งานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66