คณะผู้บริหาร

นายนิรุจน์ นาสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคมสัน พิมพ์ทุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา