ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระนัน คำทิต๊ะ
ครูอัตราจ้าง