ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐฑิชา บุญมาพิลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,17:07  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - 6
ชื่ออาจารย์ : นายไตรรงค์ อินทะจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,17:06  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายองอาจ เมืองรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,17:05  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐฑิชา บุญมาพิลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,17:04  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิริรดาภรณ์ ลาบรรเทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,17:03  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..